Välkommen till Granis Marktjänst!

GMT AB Är ett företag med flerårig yrkeskompetens inom mark och anläggning. Vi är verksamma i Norrbotten med säte i Luleå. Vi utför grundläggning, dräneringar, stensättningar, vatten & avloppsarbeten, maskinarbeten samt grönytor.

Kontakta oss för mer info

Grundarbeten
Stensättning
Grönytor